Nhập văn bản:Chọn hiệu ứng màu:Chọn dải màu:

Dải màu đầu:
Dải màu cuối:


Tuỳ chỉnh văn bản:

Phông chữ:
Cỡ chữ:
In đậm:
In nghiêng:

Xem trước văn bản và code:Unity Rich Text:

(Dùng Trong Unity Games) - [Ai dùng cho tool Genshin dùng loại này]


HTML Code For This Text:

(Dùng Trong Code Website)


BBCode For This Text:

(Dùng Trong Forums)